Democup

Voor een democupwedstrijd bestaat er een A- als B-circuit. Een democupteam uit 8 tot 16 skippers. Elk team brengt een demonstratie op muziek binnen een tijdsduur van 4 tot 8 minuten (democup), met een zo gevarieerd mogelijk aanbod van Rope Skipping elementen die op een zo vloeiend mogelijke manier aan elkaar worden verbonden en waarbij elk element moet uitgevoerd worden op de gebruikte muziek en met zoveel mogelijk teamleden.


democup2016 - riv.hof