Two people one

Bij 2 people 1 rope heb je twee personen die in 1 touw springen.

BRSF 032


Dit kunnen ze doen door samen te draaien of door 1 persoon te laten draaien en de andere te laten springen. Je draait dus niet steeds voor jezelf.