Ethiek in de sport

ICES vzw is een onafhankelijke vereniging die experts en deskundigen in de wereld van ethiek in de sport en lichamelijke opvoeding samenbrengt, hun kennis en ervaring verzamelt en ter beschikking stelt.

ICES vzw heeft samen met de Vlaamse Sportfederatie vzw, SENSOA, Child Focus, de Vlaamse Overheid, het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media en het Bloso een handleiding ontwikkeld die sportclubs op weg helpt om binnen hun organisatie op een laagdrempelige manier aan de slag te gaan met het thema "lichamelijke en seksuele integriteit". De handleiding voor sportclubs is gebaseerd op het "Raamwerk Lichamelijke en Seksuele Integriteit en Beleid in de Sport".

ethiek in de sport

Het vlaggensysteem "sport, een spel met grenzen" is een handig instrument voor bestuurders van een sportorganisatie, sportbegeleiders en sporters om bewust te leren omgaan met lichamelijk of seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport. Aan de hand van zes criteria leer je lichamelijk of seksueel grensoverschrijdend gedrag correct inschatten. Zo kan je een situatie beoordelen met een groene, gele, rode of zwarte vlag. Die kleur geeft ook aan hoe je gepast kan reageren.
 
"Sport, een spel met grenzen" bestaat uit twee delen. In de handleiding wordt de theorie van het "Vlaggensysteem" uitgelegd en krijg je nuttige achtergrondinformatie over lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend gedrag in een sportcontext. Verder bestaat het pakket uit 30 steekkaarten met tekeningen en uitleg over situaties die zich kunnen voordoen. Door hiermee aan de slag te gaan, leer je hoe je de theorie kan toepassen wanneer je zelf geconfronteerd wordt met een lichamelijk of seksueel grensoverschrijdende situatie. Bovendien ontdek je ook tal van nuttige tips, acties en inzichten die van toepassing kunnen zijn in jouw sportorganisatie.
 
Om situaties goed in te schatten, zijn volgende zes criteria belangrijk: toestemming, vrijwilligheid, gelijkwaardigheid, ontwikkeling, context en zelfrespect.

ICES vzw voorziet samen met partners uit de sportsector tal van vormingen omtrent het Vlaggensysteem en de handleiding! 
In de toekomst zal het vormingsaanbod nog gevoelig uitgebreid worden naar andere steden in Vlaanderen. Houd deze pagina in het oog voor de laatste updates.